نوت های طعمی

ته مزه (نوت های طعمی)و یادآور طعم در قهوه ها:
قهوه ها به خصوص قهوه های اسپشیالتی و تخصصی دارای طعم های پیچیده ای هستند و به خصوص پس از نوشیدن جرعه ای از این قهوه ها به صورت ته مزه در دهان آشکار می شوند.
برای مثال برخی قهوه ها ته مزه شکلاتی، مرکبات مثل لیمو و پرتقال، فندق، تنباکو و … را در دهان ایجاد کرده و ما را به یاد این طعم ها می اندازند.
البته این موضوع را با اسانس اشتباه نگیرید. این ته مزه ها جزء خصوصیات ذاتی قهوه ها هستند.
برای مثال قهوه میکس کارن دیلی ته مزه فندقی و یا قهوه میکس بونو دیلی دارای ته مزه شکلاتی است.

MENU