قهوه میکس

 

قهوه ترکیبی ( میکس)
با توجه به ویژگی دانه های قهوه عربیکا و روبوستا، هر یک دارای خواص طعمی متفاوتی هستند که در بین دانه های عربیکا یا روبوستا نیز با توجه به منشا و محل کشت گیاه قهوه تفاوت های بسیاری از لحاظ طعم، رایحه، اسیدیته و ترشی و ماندگاری طعم در دهان وجود دارد.
در ضمن درجه روست قهوه نیز پارامتر مهم دیگری است که در طعم و ویژگی های قهوه تاثیر دارد.
لذا برای تعادل بین خواص طعمی و ویژگی های دانه های مختلف قهوه، انواع مختلف قهوه را با درجه روست متفاوت با یکدیگر با نسبت های متفاوت ترکیب یا میکس میکنند تا به طعم دلپذیر و دلخواه برسند.
قهوه دیلی با در نظر گرفتن ذائقه و سلیقه های متفاوت بین طرفداران قهوه، انواع میکس های قهوه را به زودی به صورت فروش آنلاین به ارمغان خواهد آورد.

MENU