قهوه دیکف یا بدون کافئین چیست؟

قهوه دیکف یعنی قهوه بدون کافئین. قهوه دیکف حدود ۳ درصد قهوه معمولی کافئین دارد و به همین خاطر نوشیدن این قهوه هنگام شب باعث بی خوابی نخواهد شد. این نوع قهوه از قرار دادن دانه قهوه سبز در آب داغ و سپس غوطه وری در محلول کربنی خاصی بدست می آید. البته برخی منابع از مضرات قهوه دیکف برای قلب به دلیل بالا بردن یک نوع کلسترول مضر در بدن مطالبی ذکر کرده اند. مطالعه کامل تر به عهده طرفداران این نوع قهوه گذاشته می شود.

MENU