قهوه تخصصی یا اسپشیالتی چیست؟

قهوه تخصصی یا اسپشیالتی چیست؟
قهوه تخصصی به دانه های قهوه ای گفته می شود که حداقل امتیاز ۸۰ از ۱۰۰ را از انجمن قهوه SCA دریافت کرده باشد.
اساسا” قهوه های تخصصی در خاک مرغوب و ارتفاع مناسب رشد می کند. همچنین دانه های برداشت شده از مزرعه همه تا حد مناسب رسیده اند و هیچ دانه بیش از حد رسیده یا نارس در بین قهوه های تخصصی دیده نمی شود.
قهوه های تخصصی کمی دارای طعم های متفاوت و عمیق تری نسبت به قهوه های تجاری (معمولی) دارند و البته دارای قیمت بسیار بالاتری نیز هستند.

MENU