فرآوری قهوه

فرآوری قهوه:

پس از کشت و جمع آوری میوه قهوه از مزارع نوبت به فرآوری قهوه می رسد.
فرآوری قهوه عملیات جداسازی پوست و قسمت گوشتی میوه از دانه قهوه و خشک کردن دانه قهوه می باشد.
فرآوری میوه های قهوه تا حدودی به نوع دانه و شرایط آب و هوایی منطقه مورد نظر برای فرآوری بستگی دارد. فرآوری قهوه با یکی از سه روش زیر انجام می شود:
Wet: خیس یا شسته
Dry: خشک
Honey: عسلی یا نیمه شسته
هر کدام از روش های فوق روی طعم دانه قهوه و ویژگی های قهوه دم آوری شده تاثیر دارد.

MENU